BANKA Borsa Yatırım Fonu Fon Bilgileri

Fonun Adı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu*

Baz Aldığı Endeks

Turkey Large-Cap Banks Index

İlk İşlem Tarihi

01.09.2009

BİST kodu

BNKTR

GNAD** Kodu

Bloomberg: BNKTR TI
Euroline: BNKTRI
Foreks: BNKTRI
IBS: BNKTRI
Matrix: BNKTRI
Reuters: BNKTR

GNAD** Yayın Sıklığı

15 Saniye

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.73

Asgari KBO*** Birimi

15,000 Pay

ISIN

TRYFNBK00048

Takasbank Kodu

SYP

* Hisse senedi yoğun fon, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarından oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarıdır.

** GNAD: Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer

*** KBO: Katılma Belgesi Oluşturma
(C) 2012 BANKA, Dow Jones, Turkey Large-Cap Banks tescillidir, izinsiz kullanılamaz.